5
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵ 0

بودجه بندی دروس کنکور | رشته ریاضی

نوشته شده توسط :admin درخرداد ۲۹, ۱۳۹۵

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
زبان عربی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
دین و زندگی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷
زبان انگلیسی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مشتق و کاربرد آن ۷ ۱۰ ۸ ۷ ۸ ۸ ۶
مثلثات ۳ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۴
دنباله و سری ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
حد و پیوستگی و مجانب ۴ ۱ ۳ ۱ ۴ ۴ ۴
تابع ۱ ۵ ۶ ۸ ۶ ۳ ۲
انتگرال ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تصاعد و لگاریتم ۲ ۱ ۲ ۱ ۳
دستگاه اعداد ۱ ۱ ۱
ترکیبیات ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
آمار و مدل سازی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
هندسه پایه
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مساحت و قضیه فیثاغورس ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
تشابه ۱ ۱ ۲ ۲
دایره ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
هندسه فضایی ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
تبدیل ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
استدلال در هندسه ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۳
جبر و احتمال
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استدلال ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱
مجموعه ها، ضرب دکارتی ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
فضای نمونه و احتمال ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲
هندسه تحلیلی و جبر خطی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
بردار ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
خط و صفحه ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مقاطع و مخروطی ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۱ ۲
ماتریس و دترمینان ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
دستگاه معادلات خطی ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
ریاضیات گسسته
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
گراف ۲ ۲ ۱ ۳ ۳ ۱ ۱
نظریه اعداد ۲ ۳ ۴ ۲ ۳ ۳ ۳
احتمال ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳
فیزیک
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ویژگی های ماده ۱ ۳ ۱
گرما و قانون گازها ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳
الکتریسیته ساکن و خازن ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳
جریان الکتریکی ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴
القای الکترومغناطیس ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
کار و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حرکت شناسی ۵ ۴ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴
دینامیک ۳ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مبانی ترمودینامیک ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲
حرکت نوسانی ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۲ ۵
امواج الکترومغناطیسی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فیزیک اتمی ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فیزیک هسته ای ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
مغناطیس ۴ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فشار و چگالی ۲ ۱ ۳ ۳ ۱
بردار ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
شیمی ۲
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
جدول تناوب عناصر ۲ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ ۱
پیوند یونی ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
پیوند کووالانسی ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۴
شیمی آلی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
شیمی ۳
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵
ترمودینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
شیمی ۴
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
تعادل ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳
اسید و باز ۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۳ ۴
الکتروشیمی ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴ ۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ریدیزاین و بهینه سازی توسط گروه طراحی سایت سایتینجا
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به موسسه آرتا میباشد.