3
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵ 0

بودجه بندی دروس کنکور | رشته انسانی

نوشته شده توسط :admin درخرداد ۲۹, ۱۳۹۵

دروس عمومی

 

زبان و ادبیات فارسی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
زبان عربی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
دین و زندگی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷
زبان انگلیسی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته انسانی

ریاضی
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استدلال ریاضی ۱ ۱ ۱
مثلثات ۱ ۱ ۱
عبارت گویا و مجموعه ها ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲
تابع و معادله ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳
ترکیبیات و جایگشت ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دنباله اعداد ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
احتمال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
لگاریتم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
بهینه سازی ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
توان و معادله توانی ۱ ۱ ۱
دستگاه محورهای مختصات ۱ ۱ ۱
نامعادلات ۱
آمار و مدل سازی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴
زبان و ادبیات اختصاصی
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
قرابت معنایی ۸ ۶ ۶ ۴ ۶ ۶
تاریخ ادبیات ۷ ۸ ۸ ۱۰ ۵ ۱۰
آرایه ادبی ۵ ۵ ۷ ۴ ۵ ۵
نقد ادبی ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
سبک ادبی ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱
قافیه و تبصره ها ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
وزن های عروضی ۵ ۶ ۴ ۶ ۵ ۵
زبان عربی اختصاصی
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه ۶ ۶ ۶ ۶ ۳ ۶
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
قواعد ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
تاریخ
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال سوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
پیش دانشگاهی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
جغرافیا
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال سوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال چهارم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
اقتصاد
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱ – مقدمات ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – مقدمات ۱ ۴ ۳ ۳ ۲ ۳
فصل ۱ – تولید و بازار ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
فصل ۲ – تولید و بازار ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱ – مدیریت کلان اقتصاد ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – مدیریت کلان اقتصاد ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ – مدیریت کلان اقتصاد ۱ ۲ ۲ ۳ ۱ ۲
فصل ۱ – توسعه اقتصادی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
فصل ۲ – توسعه اقتصادی ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ – توسعه اقتصادی ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱ – بازارهای مالی ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
فصل ۲ – بازارهای مالی ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
فصل ۳ – بازارهای مالی ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۱ – اقتصاد جهانی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – اقتصاد جهانی ۱ ۲ ۱ ۲
علوم اجتماعی
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳
سال دوم ۷ ۶ ۵ ۶ ۷
سال سوم ۵ ۶ ۷ ۶ ۵
سال چهارم ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
فلسفه و منطق
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳
فلسفه سال سوم ۵ ۶ ۶ ۵ ۵
منطق سال سوم ۷ ۹ ۹ ۱۰ ۱۰
فلسفه سال چهارم ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
روانشناسی
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳
فصل ۱ ۳ ۷ ۵ ۵ ۴
فصل ۲ ۴ ۲ ۷ ۷ ۶
فصل ۳ ۹ ۷ ۶ ۶ ۶
فصل ۴ ۴ ۴ ۲ ۲ ۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ریدیزاین و بهینه سازی توسط گروه طراحی سایت سایتینجا
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به موسسه آرتا میباشد.